برگزاری کارگاه فلوسایتومتری: اصول و کاربردهای بالینی

کارگاه فلوسایتومتری : اصول و کاربردهای بالینی   توسط جناب آقای دکتر حمید فرجی فرد استادیار ایمنی شناسی پزشکی و با حضور اساتید هیئت علمی ، کارشناسان مراکز و دانشجویان علاقه مند به مدت یک روز در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید