برگزاری جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و جامعه

برگزاری جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و جامعه

راه اندازی دستگاه اندازه گیری زاویه تماس در آزمایشگاه مهندسی بافت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

راه اندازی دستگاه اندازه گیری زاویه تماس در آزمایشگاه مهندسی بافت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 راه اندازی دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی و برگزاری Work shop کار با دستگاه

راه اندازی دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی و برگزاری Work shop کار با دستگاه

حمایت از رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازشناختی

حمایت از رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازشناختی

خدمات

آدرس ما در مقالات

آدرس ما در مقالات

زمان مطالعه : 1 دقیقه

دستاوردها

اخبار پژوهشی

برگزاری جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و جامعه

برگزاری جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و جامعه

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و جامعه

1400/06/10 گروه
برگزاری سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برگزاری سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز سه شنبه مورخ 1400/5/19 ساعت 12-10 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.

1400/05/23 گروه
فراخوان بهترین های پژوهش حوزه کووید-19

فراخوان بهترین های پژوهش حوزه کووید-19

فراخوان بهترین های پژوهش حوزه کووید-

1400/03/30 گروه

اطلاعیه‌ها

برگزاری سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز سه شنبه مورخ 1400/5/19 ساعت 12-10 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.

1400/05/23 گروه

فراخوان بهترین های پژوهش حوزه کووید-19

فراخوان بهترین های پژوهش حوزه کووید-

1400/03/30 گروه

فراخوان ارسال مقاله همایش بین المللی " کووید 19 و نظام سلامت : درس های آموخته "

فراخوان ارسال مقاله همایش بین المللی " کووید 19 و نظام سلامت : درس های آموخته "

1400/01/21 گروه