راه اندازی دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی و برگزاری Work shop کار با دستگاه

راه اندازی دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی و برگزاری Work shop کار با دستگاه

حمایت از رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازشناختی

حمایت از رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازشناختی

برگزاری کارگاه فلوسایتومتری: اصول و کاربردهای بالینی

برگزاری کارگاه فلوسایتومتری: اصول و کاربردهای بالینی

برگزاری دومین مدرسه پاییزه سلول های بنیادی در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برگزاری دومین مدرسه پاییزه سلول های بنیادی در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خدمات

آدرس ما در مقالات

آدرس ما در مقالات

زمان مطالعه : 1 دقیقه

دستاوردها

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی