برگزاری سی و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

سی و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با موضوع بررسی طرح های ارائه شده به مرکز و با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی مرکز خانم ها دکتر کمیلی موحد، دکتر فلاحیان ، دکتر دولتی ، دکتر خانی ، دکتر مصلحی ، دکتر آب آب زاده ، دکتر فاطمه حیدری و آقایان دکتر حمید حیدری ، دکتر عبدالمحمدی ، دکتر شمس ، دکتر غفرانی وایقان ، دکتر عدنانی و دکتر رضاپور روز  چهارشنبه مورخ 1400/2/12 ساعت 12-10 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.

{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید