اخبار


برگزاری جلسه شورای پژوهشی
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 ساعت 15-13 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
 ١٠:١٥ - دوشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای پژوهشی
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز چهارشنبه مورخ 1396/11/4 ساعت 14-12 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
 ١٠:٠٤ - شنبه ٧ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای پژوهشی
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 ساعت 12-10 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
 ٠٩:٥٨ - سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای پژوهشی
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز دوشنبه مورخ 1396/9/20 ساعت 15-13 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
 ١٤:٢٧ - سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای پژوهشی
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز شنبه مورخ 1396/5/28 در محل پردیس دانشگاهی برگزار گردید.
 ١٢:٣٣ - يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>